Základní předbroušení

  • Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
  • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti, slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
  • Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

Porovnání výsledků broušení na brusném pásu / kameni

Brusný pás Brusný kámen
Plošné broušení skluznice             Absolutní rovina broušení plochy skluznice
Skluznice je „chlupatá“ Hladká plocha skluznice
Náhodná struktura – pás Přesná struktura s volitelnými parametry          
Průměrná kluzná vlastnost Excelentní kluzná vlastnost po dlouhou dobu